Xem giao diện Điện thoại | Đăng nhập bằng Facebook

Bể xử lý chất thải - Trang 1

Hệ thống xử lý nước thải hiệu quả, dễ dàng với màng lọc MBR Memstar...!!!!
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 28 - 02 - 2018
Đăng bởi Công ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Bio FG - Vi sinh xử lý dàu mỡ đông cứng, Nước thải, vi sinh xử lý dầu mỡ
800 000 VND | , Đà Nẵng - Ngày đăng 21 - 01 - 2018
Đăng bởi Miền Trung Biotech
Vệ sinh đường lạnh, ống bồn - Lamsenghang.!!
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 03 - 01 - 2018
Đăng bởi Công ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Men vi sinh BioD, Bio HK,... xử lý nước thải hiệu quả.!!
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 30 - 12 - 2017
Đăng bởi Công ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Viên chống cáu cặn ZC1200.!!
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 27 - 12 - 2017
Đăng bởi Công ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Hóa chất xử lý cáu cặn, rong rêu ZC1200 hiệu quả...!!!
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 27 - 12 - 2017
Đăng bởi Công ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Màng MBR SMM 1010, 1520... Công nghệ màng lọc xử lý nước thải hiệu quả.
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 27 - 12 - 2017
Đăng bởi Công ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Men vi sinh chế phẩm xử lý nước thải BIO -Xuất Xứ Việt Nam!!
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 27 - 12 - 2017
Đăng bởi CTY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TƯỜNG PHÁT
Thiết kế: thi công - lắp đặt bể xử lý nước thải
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 27 - 12 - 2017
Đăng bởi Công Ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Công nghệ màng MBR xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp.. đến từ Singapore
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 27 - 12 - 2017
Đăng bởi Công ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Giới thiệu công nghệ màng lọc mới xử lý nước hiệu quả: màng lọc MBR Memstar.
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 27 - 12 - 2017
Đăng bởi Công ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Memstar - Màng lọc MBR giải pháp lọc nước cho môi trường.!!!
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 27 - 12 - 2017
Đăng bởi Công ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Men vi sinh chế phẩm xử lý nước thải BIO -Xuất Xứ Việt Nam!!!!
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 27 - 12 - 2017
Đăng bởi CTY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TƯỜNG PHÁT
Men vi sinh chế phẩm xử lý nước thải BIO -Xuất Xứ Việt Nam!!!
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 27 - 12 - 2017
Đăng bởi CTY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TƯỜNG PHÁT
Màng Lọc MBR Xử Lý Nước Thải.
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 27 - 12 - 2017
Đăng bởi Công ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Men vi sinh chế phẩm xử lý nước thải BIO -Xuất Xứ Việt Nam!!!!!
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 27 - 12 - 2017
Đăng bởi CTY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TƯỜNG PHÁT
Men vi sinh --- chế  phẩm  xử lý nước thải: BIO-D-BIO-YK-BIO-HK
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 24 - 12 - 2017
Đăng bởi CTY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TƯỜNG PHÁT