Xem giao diện Điện thoại | Đăng nhập bằng Facebook

Hệ thống xử lý chất thải - Trang 1

Thiết bị hấp tiệt trùng rác thải y tế MWT3290L, CISA, Italia
Giá: liên hệ VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 02 - 06 - 2018
Đăng bởi MEDITOP_0963.923.329
Máy xử lý chất thải rắn y tế Steriflash ST200, WTM, 4, Tây Ban Nha
Giá: liên hệ VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 02 - 06 - 2018
Đăng bởi MEDITOP_0963.923.329
Màng lọc nước thải sinh học công nghệ Singapore, MBR SMM1010
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 08 - 05 - 2018
Đăng bởi Công ty công nghệ - môi trường Tường Phát

Hãng sản xuất