Xem giao diện Điện thoại | Đăng nhập bằng Facebook

Hóa chất tinh khiết - Trang 1

Dung dịch vệ sinh: đường ống, máy lạnh, bồn chứa...., lõi cuộn thiết bị lạnh, hệ thống lạnh hoặc  máy lạnh bình
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 16 - 01 - 2018
Đăng bởi Công Ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Vệ sinh-rong rêu, cáu cặn lò hơi, tháp giải nhiệt, giàn lạnh
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 16 - 01 - 2018
Đăng bởi Công Ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Xử lý_cáu cặn, rong rêu, diệt tảo, vi khuẩn..., Chống cáu cặn, rong rêu
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 16 - 01 - 2018
Đăng bởi Công Ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Vệ sinh rong rêu_cáu cặn lò hơi_tháp giải nhiệt_giàn lạnh, Chống cáu cặn, rong rêu
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 16 - 01 - 2018
Đăng bởi Công Ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Sodium polyacrylate-tuyết nhân tạo, công nghiệp, C3H3NaO2n, 25kg bao
Giá: liên hệ VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 01 - 01 - 2018
Đăng bởi Hoàng Minh Đường
Hoá chất xử lý cáu cặn-rong rêu-diệt tảo, Chống cáu cặn, rong rêu
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 31 - 12 - 2017
Đăng bởi Công Ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
PVA gel xử lý nước thải tốt nhất, Xử lý nước
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 31 - 12 - 2017
Đăng bởi Công Ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Viên chống cáu cặn ăn mòn rong rêu-CH3B-ZC1200!!!!
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 31 - 12 - 2017
Đăng bởi CTY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TƯỜNG PHÁT
CH-3B , ZC-1200 Viên vệ sinh máy lạnh, giàn lạnh, tháp giải nhiệt, lò hơi, Xử lý cáu cặn, rong rêu, diệt tảo, vi khuẩn, c
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 31 - 12 - 2017
Đăng bởi Công Ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Viên_CH3B, ZC1200: Hoá chất xử lý cáu cặn, rong rêu
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 28 - 12 - 2017
Đăng bởi Công Ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
CH3B, ZC1200:Hoá chất xử lý cáu cặn, rong rêu
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 28 - 12 - 2017
Đăng bởi Công Ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
CH3B ZC1200:  Hoá chất xử lý cáu cặn, rong rêu
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 28 - 12 - 2017
Đăng bởi Công Ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Viên hoá chất xử lý cáu cặn, rong rêu giàn lạnh
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 28 - 12 - 2017
Đăng bởi Công Ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Viên hoá chất xử lý cáu cặn - rong rêu, Xư lý rong rêu, cáu cặn
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 25 - 12 - 2017
Đăng bởi Công Ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Men vi sinh chế phẩm xủ lý nước thải
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 25 - 12 - 2017
Đăng bởi Công Ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Hoa chất CH3B, ZC1200: Hoá chất xử lý cáu cặn, rong rêu, Chống cáu cặn, rong rêu
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 22 - 12 - 2017
Đăng bởi Công Ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Viên Xử Lý, Vệ Sinh Giàn Lạnh CH - 3B
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 22 - 12 - 2017
Đăng bởi Công Ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát