Xem giao diện Điện thoại | Đăng nhập bằng Facebook

Hóa chất xử lý chất thải - Trang 1

Phèn nhôm PAC xiwr lý nước thải hữu hiệu!!!!!!
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 13 - 01 - 2018
Đăng bởi Công ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Hóa chất diệt tảo, rong rêu, vệ sinh tháp giải nhiệt hiệu quả nhanh chóng với viên Zc1200///!!!!!!!!
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 13 - 01 - 2018
Đăng bởi Công ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
ZC1200 / Chống cáu cặn, rong rêu, vệ sinh tháp giải nhiệt tốt nhất...!!!!!!!
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 13 - 01 - 2018
Đăng bởi Công ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Men vi sinh xử lý nước thải BI-O
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 03 - 01 - 2018
Đăng bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÊ VÀ MÔI TRƯỜNG TƯỜNG PHÁT
ZC1200/CH3B Hóa chất vệ sinh chống cáu cặn, rong rêu
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 03 - 01 - 2018
Đăng bởi Công ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
PVA gel xử lý nước thải công nghiệp, thực phẩm,  sinh hoạt.
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 03 - 01 - 2018
Đăng bởi Công ty TNHH Công nghệ và Môi trường Tường Phát
Chế phẩm men vi sinh xử lý nước thải BI-O
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 03 - 01 - 2018
Đăng bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TƯỜNG PHÁT
Bán Dolomit, CaCO3, Vôi bột, vôi cục, vôi nung, vôi rời
1 000 VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 31 - 12 - 2017
Đăng bởi Pham Nhu Quynh
Sản xuất và Cung cấp Vôi bột cho nông nghiệp
1 500 VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 31 - 12 - 2017
Đăng bởi Pham Nhu Quynh
Vôi bột nguyên chất xử lý nước thải
100 VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 31 - 12 - 2017
Đăng bởi Pham Nhu Quynh
Viên CH3B - ZC1200 - Xử lý cáu cặn, ăn mòn rong rêu
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 31 - 12 - 2017
Đăng bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TƯỜNG PHÁT
Cung cấp hóa chất xử lý nước, clorin nhật, ấn độ, clrorin dioxit
Giá: liên hệ VND | Đống Đa, Hà Nội - Ngày đăng 31 - 12 - 2017
Đăng bởi Phạm Thanh Hải
Nhập khẩu và phân phối PAC
Giá: liên hệ VND | Đống Đa, Hà Nội - Ngày đăng 31 - 12 - 2017
Đăng bởi Phạm Thanh Hải
Phèn nhôm PAC điều chỉnh pH nước
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 28 - 12 - 2017
Đăng bởi Công Ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Biochip giá rẻ, biochip mutag, mbbr giá rẻ, Hạt
Giá: liên hệ VND | Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 28 - 12 - 2017
Đăng bởi Nguyễn Anh Hoàng
Bán hóa chất xử lý môi trường
Giá: liên hệ VND | Hưng Yên, Hưng Yên - Ngày đăng 28 - 12 - 2017
Đăng bởi Phạm Thanh Hải
Vôi bột xử lý nước thải sinh hoạt
150 VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 27 - 12 - 2017
Đăng bởi Pham Nhu Quynh
Men vi sinh: chế phẩm sinh học, Bột
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 27 - 12 - 2017
Đăng bởi Công Ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Hóa chất chống cáu cặn, rong rêu, vệ sinh tháp giải nhiệt dưới đây chưa?
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 27 - 12 - 2017
Đăng bởi Công ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Bạn đã biết về hóa chất xử lý nước thải PAC chưa??????
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 27 - 12 - 2017
Đăng bởi Công ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Men vi sinh BIO-D-BIO-YK-BIO-HK chế phẩm xử lý nước  thải
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 24 - 12 - 2017
Đăng bởi CTY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TƯỜNG PHÁT
Men vi sinh --- chế  phẩm  xử  lý nước thải: bio-d-bio-yk-bio-hk
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 24 - 12 - 2017
Đăng bởi CTY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TƯỜNG PHÁT
Men vi sinh -- chế  phẩm  xử lý nước thải: BIO-D-BIO-YK-BIO-HK
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 24 - 12 - 2017
Đăng bởi CTY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TƯỜNG PHÁT
Men vi sinh chế phẩm xử lý nước thải BIO - Xuất Xứ Việt Nam
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 24 - 12 - 2017
Đăng bởi CTY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TƯỜNG PHÁT
Men vi sinh chế phẩm xử lý nước thải BIO - Xuất Xứ Việt Nam!
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 24 - 12 - 2017
Đăng bởi CTY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TƯỜNG PHÁT
Men vi sinh chế phẩm xử lý nước thải BIO.!!!
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 21 - 12 - 2017
Đăng bởi CTY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TƯỜNG PHÁT
Men vi sinh Bio xử lý nước, Bột, 5kg bao
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 21 - 12 - 2017
Đăng bởi Công Ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát
Chế phẩm xử lý nước sinh học, Bột
Giá: liên hệ VND | Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 21 - 12 - 2017
Đăng bởi Công Ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Tường Phát