Các tin ĐIỆN LẠNH PHÚC HẢI đã đăng | Trang 1

Chuyên tư vấn , thiết kế và lắp đặt kho lạnh bảo quản trái cây
80 VND | Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 11 - 04 - 2019
Đăng bởi ĐIỆN LẠNH PHÚC HẢI
TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN KHO LẠNH
5 VND | Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 10 - 04 - 2019
Đăng bởi ĐIỆN LẠNH PHÚC HẢI
Thiết Bị Trao Đổi Nhiệt UAR
5 VND | Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 10 - 04 - 2019
Đăng bởi ĐIỆN LẠNH PHÚC HẢI
Dàn Lạnh Meluck
5 VND | Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 10 - 04 - 2019
Đăng bởi ĐIỆN LẠNH PHÚC HẢI
Dàn Lạnh KUBA
5 VND | Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 10 - 04 - 2019
Đăng bởi ĐIỆN LẠNH PHÚC HẢI
Dàn lạnh ECO
5 VND | Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 10 - 04 - 2019
Đăng bởi ĐIỆN LẠNH PHÚC HẢI
Dàn Lạnh GUNTNER
5 VND | Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 10 - 04 - 2019
Đăng bởi ĐIỆN LẠNH PHÚC HẢI
Chiller giải nhiệt gió sử dụng máy nén Bitzer - Đức
45 VND | Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 10 - 04 - 2019
Đăng bởi ĐIỆN LẠNH PHÚC HẢI
Cụm máy nén dàn ngưng EMERSON-COPELAND
10 VND | Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 10 - 04 - 2019
Đăng bởi ĐIỆN LẠNH PHÚC HẢI
Cụm Máy Nén Dàn Ngưng Dorin - Italia
10 VND | Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 10 - 04 - 2019
Đăng bởi ĐIỆN LẠNH PHÚC HẢI
Cụm máy nén dàn ngưng MANEUROP
10 VND | Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 10 - 04 - 2019
Đăng bởi ĐIỆN LẠNH PHÚC HẢI
Cụm máy nén dàn ngưng BITZER - Đức
10 VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 08 - 04 - 2019
Đăng bởi ĐIỆN LẠNH PHÚC HẢI
Cụm Máy Nén Dàn Ngưng MITSUBISHI
10 VND | Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 08 - 04 - 2019
Đăng bởi ĐIỆN LẠNH PHÚC HẢI
Cụm Máy Nén Dàn Ngưng TECUMSEH
10 VND | Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 08 - 04 - 2019
Đăng bởi ĐIỆN LẠNH PHÚC HẢI