Ấm siêu tốc - Trang 1

Ấm Siêu Tốc Bluestone KTB-3419 1.7 Lít        , BLUESTONE, Loại siêu tốc, China, 1800, 17 lít
499 000 VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 26 - 10 - 2018
Đăng bởi Hoàng Kiều Anh
Ấm đun siêu tốc Sanaky 1.8 lít        , SANAKY, Loại siêu tốc, Vietnam, 1800, 18 lít
130 000 VND | , Hà Nội - Ngày đăng 17 - 10 - 2018
Đăng bởi Do Tuan

Hãng sản xuất