Dịch vụ gia công, chế tạo - Trang 1

Gia công Laser kim loại tấm: Vách cầu gia, mặt ốp, mặt dựng, biển hiệu,...
1 250 000 VND | Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 21 - 03 - 2019
Đăng bởi Nguyễn Lê Như Huỳnh
Gia công chi tiết máy trên máy cắt Laser CNC
250 000 VND | Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 27 - 02 - 2019
Đăng bởi Nguyễn Lê Như Huỳnh
Cắt Laser- Kỹ nghệ Trí Việt CNC
2 500 000 VND | Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 23 - 01 - 2019
Đăng bởi Nguyễn Lê Như Huỳnh
Kỹ nghệ Trí Việt CNC, cắt Laser trên sắt tấm
2 000 000 VND | Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 10 - 01 - 2019
Đăng bởi Nguyễn Lê Như Huỳnh
Một số mẫu cửa 4 cánh cắt CNC gia công bên Trí Việt
1 500 000 VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 27 - 12 - 2018
Đăng bởi Nguyễn Lê Như Huỳnh