Đồ cổ qua các thời kỳ lịch sử - Trang 1

Áo ngọc cổ quý hiếm được làm từ gần hai ngàn miếng ngọc
Giá: liên hệ VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 01 - 10 - 2018
Đăng bởi Độ Hội Xuân
Tượng Bồ Tát bằng ngọc trắng tinh khiết  khổng lồ nặng tầm gần 200kg
Giá: liên hệ VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 01 - 10 - 2018
Đăng bởi Độ Hội Xuân
Cóc thiềm thừ bằng ngọc quý hiếm
Giá: liên hệ VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 01 - 10 - 2018
Đăng bởi Độ Hội Xuân