Hồ sơ ứng viên muốn đi XKLĐ - Trang 1

Điện Tử Đài Đạt-Đài Bắc-Đài Loan        , Đài Loan, Phổ thông không có kinh nghiệm, điện tử, 20000000, 3
Giá: liên hệ VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 17 - 10 - 2018
Đăng bởi nguyễn đình phương
Đơn Hàng đi lao động Đài Loan        , Đài Loan, Ngành nghề khác
10 VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 21 - 08 - 2018
Đăng bởi Truong Mai