Hóa chất tinh khiết - Trang 1

Bán nước cất tại KCN Vsip2, Bến Cát, Thuận An, Thủ Dầu Một Bình Dương
Giá: liên hệ VND | , Bình Dương - Ngày đăng 02 - 10 - 2018
Đăng bởi Nguyễn Anh Tuấn
Hóa chất samchun , hóa chất nguyên phong        , Phòng thí nghiệm
Giá: liên hệ VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 02 - 10 - 2018
Đăng bởi Hoachatnguyenphong
Bán nước cất Bình ắc quy Long Đức Đồng Nai        , Dai Viet Phat
Giá: liên hệ VND | , Đồng Nai - Ngày đăng 02 - 10 - 2018
Đăng bởi Nguyễn Anh Tuấn
Hóa chất Samchun , Hàn Quốc ,        , Phòng thí nghiệm, 500g
Giá: liên hệ VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 26 - 09 - 2018
Đăng bởi Hoachatnguyenphong
NaBH4 , Sodium borohydride , Natri borohydride , Samchun        , NaBH4, 100 g
Giá: liên hệ VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 15 - 09 - 2018
Đăng bởi Hoachatnguyenphong
Bromophenol blue , samchun , hàn quốc        , Phòng thí nghiệm, 25G
Giá: liên hệ VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 14 - 09 - 2018
Đăng bởi Hoachatnguyenphong