Mặt bằng KD, cửa hàng, kiot - Trang 1

Cần thuê mặt bằng các khu trung tâm thương mại - mở khu vui chơi                , 100
20 000 000 VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 01 - 09 - 2018
Đăng bởi Mr Soái