Nghề mỏ - Trang 1

Chứng chỉ chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, thợ vận chuyển
Giá: liên hệ VND | Thanh Oai, Hà Nội - Ngày đăng 03 - 12 - 2018
Đăng bởi Đỗ Thị Mai Phương
chứng chỉ an toàn vận hành xe nâng
Giá: liên hệ VND | , Quảng Ninh - Ngày đăng 14 - 11 - 2018
Đăng bởi nguyễn thị thủy
chứng chỉ đào tạo chỉ huy nổ mìn
Giá: liên hệ VND | , Quảng Ninh - Ngày đăng 14 - 11 - 2018
Đăng bởi nguyễn thị thủy
chứng chỉ nghề cẩu tháp
Giá: liên hệ VND | , Bắc Giang - Ngày đăng 14 - 11 - 2018
Đăng bởi nguyễn thị thủy
Đào tạo lớp NGHỀ KHOAN NỔ MÌN cấp tốc - 0978588927
5 000 000 VND | , Hà Nam - Ngày đăng 29 - 10 - 2018
Đăng bởi Nguyễn Hoài