Rơ Moóc - Trang 1

Bán Rơ Mooc Xitec Xăng Doosung 40 khối, Mới 2017,xe có sẵn,alo giao ngay.
590 000 000 VND | Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 28 - 10 - 2018
Đăng bởi Thành Đạt
Bán moóc Phooc Lùn, Doosung
540 000 000 VND | Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 24 - 10 - 2018
Đăng bởi Thành Đạt
Mooc sàn phẳng, 3 trục 40 feet CIMC, giá rẻ,xe có sẵn, alo giao ngay.        , CIMC
310 000 000 VND | Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 23 - 10 - 2018
Đăng bởi Thành Đạt
Tổng đại lý Bán XITEC, Doosung
610 000 000 VND | Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 23 - 10 - 2018
Đăng bởi Thành Đạt
Đại lý Ben CIMC, 28.6 tấn.mới 100%,giá rẻ, Xe có sẵn, Giao ngay.        , CIMC
565 000 000 VND | Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 23 - 10 - 2018
Đăng bởi Thành Đạt
Sơ mi rơ mooc sàn 3 trục 40 feet 8 khóa thaco cimc        , THACO
313 000 000 VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 21 - 10 - 2018
Đăng bởi Dương Quang
Bán Rơ Mooc moóc CIMC Xương 3 trục 32.5 tấn,Mới 100%,xe có sẵn,giá rẻ.        , CIMC
260 000 000 VND | Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 21 - 10 - 2018
Đăng bởi Thành Đạt
Nhà phân phối Mooc Ben tải Doosung(tự đỗ 2018),giá rẻ,alo giao ngay.        , Doosung
599 000 000 VND | Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 18 - 10 - 2018
Đăng bởi Thành Đạt
Bán mooc xitéc cimc, CIMC
999 000 000 VND | Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 17 - 10 - 2018
Đăng bởi Thành Đạt
Đại lý Bán XITEC
610 000 000 VND | Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 15 - 10 - 2018
Đăng bởi Thành Đạt
Đại lý Mooc lồng tải Doosung, Doosung
380 000 000 VND | Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 14 - 10 - 2018
Đăng bởi Thành Đạt

Hãng sản xuất