Xe chuyên dụng - Trang 1

Xe ép rác Hyundai 9 khối
Giá: liên hệ VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 27 - 10 - 2018
Đăng bởi Vương Trần Bá
Xe ép rác 14 khối Hino
Giá: liên hệ VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 27 - 10 - 2018
Đăng bởi Vương Trần Bá
Xe cứu hộ 2.5 tấn Hyundai
Giá: liên hệ VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 27 - 10 - 2018
Đăng bởi Vương Trần Bá
Xe chở máy công trình 17 tấn
Giá: liên hệ VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 25 - 10 - 2018
Đăng bởi Vương Trần Bá
Bơm xe bồn, xe xi téc, xe hút chất thải
Giá: liên hệ VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 25 - 10 - 2018
Đăng bởi Vương Trần Bá
Xe ép rác Thaco Ollin 9 khối
Giá: liên hệ VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 25 - 10 - 2018
Đăng bởi Vương Trần Bá
Xe tưới nước rửa đường 5 khối thaco olin 500B        , công ty tnhh thủy vũ
520 000 000 VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 24 - 10 - 2018
Đăng bởi Mr Mừng
Xe cứu hộ giao thông Dongfeng 3 chức năng gắn cẩu 5 tấn
Giá: liên hệ VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 24 - 10 - 2018
Đăng bởi Vương Trần Bá
Xe quét đường hút bụi Dongfeng 6 khối
Giá: liên hệ VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 24 - 10 - 2018
Đăng bởi Vương Trần Bá
Xe nâng đầu chở máy công trình thaco olin 700c        , công ty tnhh thủy vũ
620 000 000 VND | , Hà Nội - Ngày đăng 24 - 10 - 2018
Đăng bởi Mr Mừng
Xe cuốn ép rác Hino 9 khối
Giá: liên hệ VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 19 - 10 - 2018
Đăng bởi Vương Trần Bá
Xe nâng đầu chở máy công trình Hd320 19 tấn
Giá: liên hệ VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 19 - 10 - 2018
Đăng bởi Vương Trần Bá
Xe hút chất thải Dongfeng 13 khối
Giá: liên hệ VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 19 - 10 - 2018
Đăng bởi Vương Trần Bá
Xe quét đường hút bụi Isuzu 5 khối
Giá: liên hệ VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 18 - 10 - 2018
Đăng bởi Vương Trần Bá
Bán Mooc Chở Hóa Chất H2SO4, HCl...        , China
850 000 000 VND | , TP Hồ Chí Minh - Ngày đăng 10 - 10 - 2018
Đăng bởi Quân Mạnh Hoàng

Hãng sản xuất